Història

La Societat l’Amistat, coneguda popularment com el Casino, és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada per un grup de joves treballadors de Cadaqués. No se sap en certesa quin va ser l’any de sa seu fundació, però es primers estatuts daten de l’1 de maig del 1870. Tot i això, es creu que s’associació es va establir molt abantes.

Es seus inicis, sota el nom de La Benéfica, es remunten a una necessitat. A manca d’una Seguretat Social que protegís es treballadors es van crear mutualitats, en ses que tots ses afiliats abonaven una quota mensual per a poder pagar un subsidi as company que es posava malalt. L’entitat també comptava amb la secció anomenada Societat Recreativa l’Amistat, on es seus socis també pagaven una quota per gaudir de ses activitats i de l’espai. La Benéfica va ser dissolta en una reunió General Extraordinària el 4 de març de 1988, perquè es va considerar que tothom estava cobert per l’Estat del Benestar. Des de llavors, l’entitat s’ha dedicat a potenciar sa vessant cultural amb es nom de Societat Recreativa l’Amistat.

Sa seu social de l’entitat es trobava inicialment en un local de lloguer situat a la plaça de Ses Herbes. L’any 1896 la Societat es va traslladar a s’edifici actual, a la plaça Doctor Trèmols número 1, que va ser adquirit a la família Godo per 21.250 pessetes.

Actualment la Societat l’Amistat és una de les més representatives del municipi i la més antiga. Compta amb més de 300 socis, tots ells amb una estreta vinculació a Cadaqués.